back to home dude

Quán quân thời hoãn loạn

Quán quân thời hoãn loạn

Về Quán quân thời hoãn loạn

Tạo riêng cho mình 1 nhân vật và bắt đầu cuộc hành trình của bạn! Chiến đấu cùng những kẻ thù khác nhau và luân phiên tấn công lẫn nhau! Khi bạn thắng được càng nhiều cuộc chiến, bạn sẽ trở nên hùng mạnh hơn!