back to home dude

Quán quân ném đĩa

Quán quân ném đĩa

Về Quán quân ném đĩa

ném đĩa càng xa càng tốt. Lưu điểm sau mỗi 3 lần ném bằng cách nhấp vào nút lưu sau khi chơi xong.