back to home dude

Quán ngon 2

Quán ngon 2

về Quán ngon 2

Hãy điều hành nhà hàng của chính bạn. Bạn phải phục vụ khách bằng cách nhấn vào đúng món đồ khách muốn và sau đó nhấn vào vị khách đó. Và bạn nhấn vào quầy tính tiền để thanh toán.