back to home dude

Quản lý siêu thị

Quản lý siêu thị

Về Quản lý siêu thị

Hãy quản lý siêu thị của bạn. Luôn phải giữ các kệ đầy hàng hoá nha.