back to home dude

Quản lý khách sạn

Quản lý khách sạn

về Quản lý khách sạn

Bạn sẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng thêm nếu bạn làm tất cả khách hàng hài lòng. Ai có nhiều tiền thưởng nhất sẽ giành chiến thắng.