back to home dude

Quản lý cửa hàng thời trang

Quản lý cửa hàng thời trang

Về Quản lý cửa hàng thời trang

Lucy thích du lịch vòng quanh thế giới cùng cửa hàng quần áo của cô ta! Giúp cho những khách hàng chọn những bộ quần áo đẹp và kiếm đủ tiền để đi du lịch đến thành phố kế tiếp.