back to home dude

Quán ba trên bờ biển

Quán ba trên bờ biển

Về Quán ba trên bờ biển

Quán ba trên bờ biển là trò chơi vui nhộn về tốc độ làm việc nhanh tại nhà hàng. Tại quán ba trên bờ biển của bạn, bạn cần phải chắc chắn rằng khách hàng của bạn luôn luôn hạnh phúc. Hãy chạy đua với sự thước đo của sự kiên nhẫn để phục vụ đồ uống cho họ và dọn dẹp bàn.