back to home dude

Quái vật và Mindy

Quái vật và Mindy

về Quái vật và Mindy

Mindy muốn đi thăm ông bà của mình, họ sống ở bên kia của thế giới. Con quái vật giúp Mindy và đưa cô ấy lên không trung.