back to home dude

Quái vật rắn

Quái vật rắn

về Quái vật rắn

Đã đến bữa trưa rồi! Bạn là một con quái vật thích ăn bánh ngọt và giờ này bạn đang đi tìm những chiếc bánh cho mình. Hãy cố gắng ăn càng nhiều bánh ngọt càng tốt, vì đó là cách duy nhất để có thể mở được cánh cửa của cấp bậc tiếp theo. Hãy bắt đầu ăn và đừng dừng lại nhé!