back to home dude

Quái vật Gornax

Quái vật Gornax

về Quái vật Gornax

Hãy chọn robot và giúp 3 người bạn đánh bại quái vật khổng lồ Gornax. Bạn sẽ tự động bắn, vì thế hãy tập trung di chuyển và nhắm. Bạn cũng phải thu thập những năng lượng khác nhau và đừng quên nạp năng lượng.