back to home dude

Quadratus 2

Quadratus 2

về Quadratus 2

Di chuyển khối để các khu vực màu xanh lá cây đạt đến cấp độ. Hãy cẩn thận với nước đá, bức tường màu đỏ và những trở ngại khác.