back to home dude

Quá nhiều quái vật

Quá nhiều quái vật

về Quá nhiều quái vật

Nữ anh hùng của chúng ta tỉnh dậy trên một hành tinh lạ. Tất cả các loại quái vật muốn tấn công cô, một số gần như vô hình. Bảo vệ chính mình và chiến đấu!