back to home dude

Quả Bóng Điên Rồ

Quả Bóng Điên Rồ

về Quả Bóng Điên Rồ

Đặt càng nhiều quả bóng vào giỏ của đối thủ càng tốt, nhưng hãy chắc chắn rằng đối thủ không thể đặt bóng vào giỏ của bạn.