back to home dude

Quả bóng của tổng thống

Quả bóng của tổng thống

về Quả bóng của tổng thống

Chọn ứng cử viên thủ tướng và bắn suốt chặng đường tiến vào nhà trắng. Xem bạn có phải là vị thủ tướng tài giỏi nhất không? Lưu điểm bằng cách nhấp vào nút lưu sau khi chơi xong.