back to home dude

Qoosh

Qoosh

về Qoosh

Vào vai Ooosh và đi qua những căn phòng khác nhau trong những trang thiết bị kiểm tra! Sử dụng khả năng riêng biệt của bạn để dịch chuyển nhanh và cố gắng tập hợp từng viên kẹo ở mỗi cấp độ!