back to home dude

Pusher

Pusher

về Pusher

Cố gắng để đẩy các robot ra khỏi khu vực chơi bằng cách sử dụng các khối. Chỉ có một con đường để đi trong mê cung này.