back to home dude

Con Rối Trốn Thoát

Con Rối Trốn Thoát

Về Con Rối Trốn Thoát

Quý ông Piggy đã bị bắt công, nhưng may mắn thay là có bạn ở đây để giúp đỡ. Bắt đầu thu thập số tiền mà chúng đã cướp từ ông ấy và hãy chắc chắn rằng Quý ông Piggy sẽ trở về nhà an toàn. Vào khinh khí cầu của bạn và bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng hãy cẩn thận, khinh khi cấu này chỉ có thể bay trong một khoảng thời gian nhất định. Và những kẻ bắt cóc sẽ làm mọi cách để ngăn cản bạn. Đừng để chúng cản đường bạn và hãy cứu Quý ông Piggy!