back to home dude

Puelo

Puelo

về Puelo

Bỏ những hình khối với đúng màu vào đúng vị trí. Hãy chú ý đến những gợi ý ở phần nền.