back to home dude

Proto Bat-Bot

Proto Bat-Bot

về Proto Bat-Bot

Trong trò chơi này, bạn là robot. Hãy chạy kiếm kẻ thù trong thành phố và nhanh chóng giết chúng vì chúng sẽ tấn công bạn mà không sợ gì hết.