Thể loại thấp hơn

Protector Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những kẻ bảo vệ hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 3Những kẻ bảo vệ khác nhau, ví dụ như Kẻ bảo vệ 3 & Kẻ bảo vệ 1. Đánh bại những dòng quái vật bằng cách sắp xếp một cách có chiến thuật những đơn vị của bạn dọc theo những lối mòn trong trò chơi phòng thủ này! Bạn nên mua thêm nâng cấp khi cần thiết.
Trận đấu

Gửi phản hồi