back to home dude

Professor Holiday

Professor Holiday

về Professor Holiday

Chọn phương tiện vận chuyển mà bạn yêu thích, thiết kế chiếc vali hoặc ba lô và chọn những gì sẽ mang theo trong chuyến du lịch. Mỗi ngày bạn có thể thực hiện những nhiệm vụ một lần để tìm ra hình tượng hoặc loại hình ngày nghỉ mỗi ngày của bạn.