back to home dude

Pro Kicker Frenzy

Pro Kicker Frenzy

về Pro Kicker Frenzy

Cố gắng để bắn vào các quả bóng bầu dục. Chỉ có cách này, bạn có thể nhận được số điểm cao nhất. Để ý đến tốc độ của bạn và hướng bắn sao cho bạn có thể điều chỉnh kịp lúc.