back to home dude

Power Rangers: Escape

Power Rangers: Escape

về Power Rangers: Escape

Bạn hãy vào vai người siêu năng lượng đỏ này và cố gắng tránh những chướng ngại vật khác nhau! Nhặt càng nhiều vật thể càng tốt để đạt điểm cao!