back to home dude

Pour The Fish

Pour The Fish

về Pour The Fish

sử dụng chuột máy tính của bạn để dọn đường sao cho nước có thể trôi đến chú cá! Nhớ là đừng để cho những sinh vật khác uông nước của bạn! Cố gắng tập hợp tất cả những chai lọ để ghi thêm điểm thưởng!