back to home dude

Pou hành trình thế giới thạch

Pou hành trình thế giới thạch

về Pou hành trình thế giới thạch

Pou muốn quay lại cùng với những người bạn của cậu ấy sớm nhất có thể, nhưng để làm được điều đó cậu ấy phải tránh tất cả những vật cản trên đường đi. Bạn có thể giúp cậu ấy làm điều đó không? Dùng những món đồ để giúp cậu ấy, hoặc nếu cần thiết, loại bỏ chúng trên đường đi. Nhưng trên hết, hãy chắc chắn Pou không rơi xuống đất!