back to home dude

Potty Racers 4: World Tour

Potty Racers 4: World Tour

về Potty Racers 4: World Tour

sử dụng nhà vệ sinh công cộng của bạn để phóng lên trời! Chọn thanh khoảng cách để tăng tốc lên trời và cố gắng bay càng xa càng tốt. Bạn có thể sử dụng tiền bạn kiếm được để mua thêm những nâng cấp mới cho chiếc xe của bạn không nào!