back to home dude

Porcupine Pop

Porcupine Pop

Về Porcupine Pop

Bạn hãy giúp những chú nhím này đến Philadelphia để có được những miếng bánh bạn cần làm nổ tất cả những bong bóng dọc đường. Dùng chuột vi tính kéo những con nhím từ cột cờ sau đó chọn hướng và lực. Bạn có thể giúp họ du lịch khắp nước Mỹ không nào?