back to home dude

Poor Alien

Poor Alien

về Poor Alien

hãy giúp cho người hành tinh đáng thương này! Sử dụng chuột của bạn để di chuyển những đường thẳng và cố gắng đạt được 3 hay nhiều những vật thể cùng loại đặt cạnh nhau! Hãy xóa bỏ tất cả những viên màu trắng trước khi con loài bé nhỏ này bị nấu chín!