back to home dude

Pong Blasta

Pong Blasta

về Pong Blasta

Hãy chơi trò chơi Pong này với những tia la de! Ghi nhiều điểm hơn đối phương bằng cách đưa banh qua bên hông sân chơi