back to home dude

Polkafriz

Polkafriz

về Polkafriz

Bạn phải di chuyển những ô vuông nhỏ để cuối cùng có một hình vuông ở giữa. Hãy cân nhắc đường đi, bởi vì bạn sẽ phải chơi lại nếu đi sai 1 bước.