back to home dude

PoliTricks

PoliTricks

về PoliTricks

hãy vào vai tổng thống Obama chiến thắng số tiền trị giá 1 triệu đô để giải quyết vấn đề khủng hoảng!Tập hợp tiền, thực hiện những mưu mẹo và đầu tư vào những nâng cấp mới!