back to home dude

Pointer

Pointer

về Pointer

Di chuyển chuột của bạn từ điểm S đến điểm E mà không bị đâm. Lưu điểm của bạn bằng cách nhấn vào Submit Score sau khi bạn kết thúc chơi.