back to home dude

Pogo Challenge

Pogo Challenge

Về Pogo Challenge

Trợ giúp cô gái nhảy bằng cây gậy pogo để cô đươc lên cấp độ cao hơn! Tìm cách di chuyển để thu thập được nhiều ngôi sao và tránh bị các kẻ thù khác tấn công. Bạn có thể lấy được số điểm cao nhất không?