back to home dude

Pocket Platoon

Pocket Platoon

Về Pocket Platoon

Hãy giúp cho Sarge và những người bạn của anh ta đánh đuổi tất cả bọn người hành tinh ra khỏi trái đất. Lùng sục khắp mọi nơi và cứu tất cả con tin! Đừng quên nhặt càng nhiều pha lê càng tốt, những thứ này có thể được dùng để nâng cấp cho nhân vật của bạn sau mỗi nhiệm vụ.