back to home dude

Pocket ninja

Pocket ninja

về Pocket ninja

Hãy bảo vệ bản thân và chiến đấu như một Ninja thực thụ. Bạn có thể kết hợp năng lượng hoặc chiến đấu solo