back to home dude

Pocket Creatures PVP

Pocket Creatures PVP

về Pocket Creatures PVP

tập hợp đội quái vật và để cho chúng đấu nhau với kẻ thù! Sử dụng tiển bạn đạt được để mua thêm những con quái vật mới và những món đồ mới để tăng thêm nhiều năng lượng hơn nữa! Bạn có thể chinh phục tất cả những khu vực không?