back to home dude

Plants Hate Insect

Plants Hate Insect

về Plants Hate Insect

những cây cỏ này nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng thật sự chúng không thích những con côn trùng. Tất cả những thứ rùng rợn này sẽ bị tiêu hủy.