back to home dude

Planet Noevo 2

Planet Noevo 2

Về Planet Noevo 2

Trong nghiên cứu của bạn, bạn đã phải hạ cánh trên Địa Cầu Noevo! Cố gắng tìm đúng bộ phận để sửa tàu của bạn. Bạn có thể chiến đấu chống lại những sinh vật độc ác không? Cho đến khi bạn đã tìm thấy một cách để có được ra khỏi hành tinh này?