back to home dude

Planet Juicer

Planet Juicer

về Planet Juicer

Đặt những người hành tinh của bạn vào những vị trí khác nhau để dụ những người hành tinh đến! Đầu tư vào việc nghiên cứu của bạn để ngày một lớn mạnh.