back to home dude

Pizzakraampje

Pizzakraampje

Về Pizzakraampje

Đóng vai chủ của một cửa hàng bánh pizza, công việc của bạn là làm hài lòng khách hàng! Hãy giúp cho những khách hàng mới vào chỗ ngồi và phục vụ họ những chiếc bánh pizza ngon nhất mà họ chưa bao giờ biết!