back to home dude

Pizza Cafe

Pizza Cafe

Về Pizza Cafe

Pizza Café là một trò chơi nhà hàng vui nhộn mà trong đó bạn phải làm những chiếc bánh pizza cho các khách hàng của bạn. Chọn đúng nguyên liệu và tăng tốc việc giao món bằng cách kéo những chiếc bánh pizza đến đúng khách hàng!