back to home dude

Pixeroids

Pixeroids

Về Pixeroids

Vũ trụ đang có đầy thiên thạch. Nhưng lại không phải là thiên thạch bình thường. Đó lại là thiên thạch pixel. Bắn chúng và hãy chắc chắn rằng chúng không vào trúng bạn. Nếu không chiếc tàu của bạn sẽ vỡ tan tành và bạn sẽ trôi lềnh bềnh trong vũ trụ vĩnh viễn. Bạn sẽ đạt được số điểm cao nhất là bao nhiêu?