back to home dude

Pixelshocks: tháp phòng thủ

Pixelshocks: tháp phòng thủ

về Pixelshocks: tháp phòng thủ

Hãy bảo vệ ngôi làng của bạn khỏi kẻ thù bằng cách xây các toà tháp.