back to home dude

Pixelbomb

Pixelbomb

Về Pixelbomb

Cố gắng để đánh vào tất cả các ngôi sao với mũi tên của bạn nếu bạn muốn tiếp tục đến cấp độ tiếp theo.