back to home dude

Pixel Toilet

Pixel Toilet

về Pixel Toilet

Chuẩn bị để phóng anh chàng và chiếc bồn cầu của anh ta lên để thu thập thật nhiều những cái nấm phép thuật để vượt qua tất cả 3 cấp độ. Mua thêm nâng cấp từ cửa hàng để ghi thêm điểm!