back to home dude

Pixel Quest: The Lost Idols

Pixel Quest: The Lost Idols

về Pixel Quest: The Lost Idols

khám phá mức độ vẽ tranh của trò chơi Pixel và tìm hiểu những cổ vật và châu báu trong khi bạn tránh những gai nhọn và bẫy.