back to home dude

Pixel Conflict

Pixel Conflict

Về Pixel Conflict

Chiến tranh không phải luôn là địa ngục, vì người phạm tội là những người sẽ xuống địa ngục. Chiến tranh chỉ là chiến tranh và luôn kinh khủng. Bạn đang đi đúng hướng rồi đó, hãy lấy đôi giày của mình và nằm xuống cái rãnh này nhé. Đã đến lúc bạn phải dùng một số chiến thuật rồi đó.