back to home dude

Pixel 2

Pixel 2

về Pixel 2

Chọn 1 trong 4 con thuyền và chiến đấu chống lại kẻ thù. Hãy dùng chuột để di chuyển và bắn gục đối phương.