back to home dude

Pix City Adventure

Pix City Adventure

Về Pix City Adventure

Hãy sống còn trong thành phố này. Kiếm đủ tiền để mua thêm những thứ cần thiết. Có lẽ bạn cần thêm vài việc để có thêm tiền.