back to home dude

Pirate Wars

Pirate Wars

về Pirate Wars

Tiêu hủy những con tàu cướp biển trong trò chơi nổ bom này! Vượt qua những chướng ngại vật và thu thập nâng cấp để tăng thêm sức mạnh sao cho bạn không bị sa bẫy!